Investments with a view  

Ultimele stiri

SIF MUNTENIA SA este un organism de plasament colectiv incadrat in categoria "Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC) care functioneaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea celorlalte acte normative în materie, ale actului constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J40/27499/1992 si are codul unic de înregistrare 3168735. Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este autorizata definitiv ca societate de investitii, prin decizia CNVM nr. D1513/1999. Conform atestatului CNVM nr. 439/15.06.2006. SIF MUNTENIA SA a fost înscrisa în Registrul CNVM cu nr. PJR09SSIR/400005.

Capitalul social subscris si varsat este de 80.703.651,5 RON, divizat în 807.036.515 actiuni comune, cu o valoare nominala de 0,1000 RON/actiune. Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria societati de investitii financiare, în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999.

În conformitate cu Actul Constitutiv, SIF MUNTENIA SA este administrata de SAI MUNTENIA INVEST SA. In perioada dintre Adunarile Generale ale Actionarilor, activitatea SAI MUNTENIA INVEST se desfasoara sub supravegherea unui Consiliu al Reprezentantilor Actionarilor alesi de catre AGA pentru un mandat de patru ani. Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu.

Administrare a SIF MUNTENIA se desfasoara cu respectarea prevederilor contractului de administrare incheiat intre SIF MUNTENIA SI SAI MUNTENIA INVEST. Anual, Adunarea Generala a Actionarilor aproba un Program de administrare ce contine obiectivele ce trebuiesc indeplinite de catra administratorul SIF Muntenia.

Activitatile specifice privind depozitarea activelor ale SIF MUNTENIA SA sunt asigurate de catre societatea de depozitare BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale contractului de depozitare, si instructiunilor societatii de administrare a investitiilor.

Activitatile specifice de registru independent pentru SIF MUNTENIA SA au fost îndeplinite de catre societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL în baza prevederilor contractului de registru.

Auditul financiar al SIF MUNTENIA este asigurat de KPMG AUDIT S.R.L.